Om psoriasis

Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. Den är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det finns 250 000-300 000 personer med någon form av psoriasis i Sverige. Hos drygt hälften av dessa debuterar sjukdomen före 25 års ålder. Psoriasis kommer från det grekiska ordet psora som betyder skorv, klåda eller utslag.

Psoriasis har länge setts som en hudsjukdom, men sjukdomen har visat sig vara mer omfattande än så. I dag vet vi att psoriasis är en systemsjukdom och att det kan finnas kopplingar mellan psoriasis och ledbesvär, mag- och tarmbesvär, ögonsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning visar också att många psoriasissjuka upplever att de har nedsatt livskvalitet. Läs mer om psoriasis och livskvalitet här.

Psoriasis (hud)

Psoriasis i huden karakteriseras av en kraftig nybildning av hudceller. Detta syns som fjällande rodnande torra fläckar på hud och i hårbotten. Psoriasis går i skov och varierar mycket i intensitet och utbredning mellan olika individer. Det finns idag ingen behandling som kan bota psoriasis eller psoriasisartrit. Däremot kan en bra individuellt anpassad behandling ge goda förutsättningar för ett bra liv. Vissa psoriasissjuka har lindriga besvär och kan vara symtomfria under långa perioder medan andra har kontinuerliga besvär av sin sjukdom.

Ärftliga faktorer i kombination med yttre faktorer är sannolikt den vanligaste förklaringen till att psoriasis uppträder. Yttre faktorer som kan utlösa sjukdomen är infektioner eller någon form av livskris.

Psoriasisartrit (leder)

Psoriasisartrit är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, rörelsehinder och ofta även trötthet. Nära 40 procent av alla psoriasissjuka får också ledsjukdomen. Man behöver inte ha några synliga hudutslag för att få psoriasisartrit. De flesta får sin ”hudpsoriasis” före ledsjukdomen. I andra fall kommer artriten först och några får bägge sjukdomarna samtidigt. Det finns idag ingen känd koppling mellan hudutslagens utbredning och graden av ledbesvär. Precis som vid ”hudpsoriasis”, skiljer sig ledsjukdomen mycket från individ till individ.

Varför vissa personer med psoriasis också får symtom från lederna är oklart. Sannolikt är det många faktorer som samverkar för att ledsjukdomen ska bryta ut. Både hud- och ledbesvären beror på inflammatoriska processer som kan ses som rubbningar i kroppens immunsystem.

Läs mer

All info om psoriasis är hämtat från Psoriasisförbundet. På deras hemsida kan ni läsa mer om sjukdomen: www.psoriasisforbundet.se.