Alkohol- och drogpolicy

Grundsyn

PSO-Landskrona bedriver behandling, riktat till ungdom och vuxna med en psoriasisjukdom. Verksamheten bedrives i en drog- och alkoholfri miljö.

Drog- och alkoholpolicyn berör samtliga användare av lokalerna.

Vad detta innebär

Vid misstanke om berusning blir patienten uppmanad att lämna lokalen då behandling ej kan genomföras. Patienten är dock välkommen tillbaka i nyktert tillstånd.

Vid upprepade kontakter med PSO, under berusning blir rekommendation till patienten att sätta sig i kontakt med sin läkare, för att erhålla adekvat hjälp.

Om föreningsmedlem/behandlingspersonal uppträder bakfull/berusad kontaktas ordförande i föreningen omedelbart samt att personen får lämna lokalen.

Förankring

Policyn ska förankras och revideras vid årsmötet och vara en återkommande stående punkt i dagordningen.