Personal

Behandlingspersonal

Birgitta Christiansen
Behandlingsassistent samt utbildnings, PR  och informationsansvarig.

Styrelse

Roland Lundberg
Ordförande

Rita Larsson
Ekonomiansvarig

Birgitta Christiansen
Sekreterare

Torsten Nyman
Kassör

Leif Alexandersson
Ledamot

 

 

Bo Nilsson
Suppleant