Svenska

OBLIGATORISKA BESTÄMMELSER VID BEHANDLING  I PSORIASISFÖRENINGEN I LANDSKRONA-SVALÖVS  BEHANDLINGSLOKALER:

  1. All behandling sker endast efter inlämnad giltig remiss utfärdad av läkare.
  2. Inbetald medlemsavgift  via Plusgironummer 21 06 46-6 skall vara        utförd.
  3. Vid all UVB ljusbehandling skall avsedda skyddsglasögon utan undantag användas.
  4. Ingen person utöver den som skall behandlas får vistas i behandlingslokalerna under pågående behandling.
  5. Ovanstående säkerhetsbestämmelser samt övrig information är beslutat av styrelsen och andra berörda instanser och kan inte överklagas eftersom den lokala föreningen bär ansvaret för behandlingen.
  6. Personalen har styrelsens delegation att avvisa personer som vägrar följa ovanstående bestämmelser.

Den som motsätter sig ovanstående och har synpunkter samt ifrågasätter någon punkt eller allt i sin helhet hänvisas till ordföranden.